Vise bilder og videoer

Trykk på et bilde eller en video du liker i hovedvinduet, for å forstørre det til hele skjermen.

[Tips]

- Sveip skjermen for å vise forrige eller neste bilde når et bilde vises i fullskjerm.

- Hvis du vil spille av en lysbildefremvisning, velger du et bilde eller en video og trykker deretter på nederst midt på skjermen. Trykk på skjermen for å stoppe lysbildefremvisningen.