Grunnleggende funksjoner i PlayMemories Online (Android™)

Velkommen til PlayMemories Online

I denne delen presenterer vi de grunnleggende funksjonene for å se bilder og videoer med PlayMemories Online.

Startside

Viser innstillingsmenyen. Du kan bekrefte kontoen din i PlayMemories Online og endre opplastingsmåten for bilder og videoer.

[Tips]

Alle:

Viser alle bilder og videoer i PlayMemories Online i kronologisk rekkefølge.

Mine samlinger:

Kombiner både bilder og videoer i en samling for visning.

Venners samlinger:

Vis samlinger som deles av venner og familie.

Gruppesamlinger:

Du kan ta og legge til bilder/videoer sammen med venner og familie for å opprette/vise en samling.
Gruppesamlinger kan opprettes med "Opprett en ny gruppesamling"-knappen.

* Funksjonene for fotobøker og postkort har blitt fjernet.

Se her for nærmere informasjon.