Laste opp bilder og videoer

Last opp bildene og videoene til PlayMemories Online, slik at du kan se dem på forskjellige enheter.

[Tips]

・Du kan laste opp bilder automatisk eller manuelt. Hvis du laster opp bilder automatisk, konverteres bildene til normal størrelse (langside på maks 1920 piksler) og lagres på PlayMemories Online med ubegrenset lagringskapasitet.

- Hvis bildene lastes opp manuelt, kan størrelsen på bildene som skal lastes opp endres til opprinnelig størrelse eller standard størrelse fra innstillingene.

- Videoer kan bare lastes opp manuelt.

"- Når du slår på [Alle synkronisert] i standardinnstillingene, synkroniseres bildene på


smarttelefonen med bildene i PlayMemories Online ved hjelp av et Wi-Fi-nettverk.


Hvis du vil synkronisere bilder ved hjelp av det mobile nettverket, velger du [Innstillinger]

- [Synkroniser alt] og angir deretter [Når du vil laste opp] til [Wi-Fi eller Mobilt nettverk].
"

- Alle synkronisert-innstillinger kan stilles inn for hver individuelle enhet.

Laste opp bilder automatisk

1. Klikk på - [Innstillinger] - [Synkroniser alt].

2. Slå på [Alle synkronisert].

Laste opp bilder og videoer manuelt

1. Klikk på [+].

2. Velg bildet eller videoen du vil laste opp.

3. Klikk på [Last opp].

[Tips]

- Hvis du vil stoppe manuell opplasting, klikker du på fremdriftsindikatoren, klikker på bildet som lastes opp, og velger deretter [Stopp opplasting].

- For å stoppe den automatiske opplastingsfunksjonen trykker du - "Innstillinger" - "Synkroniser alt" og slår av "Synkroniser alt".