* Album door Sony zal worden afgeschaft.

Basisbewerkingen "Album door Sony"

Welkom bij "Album door Sony"!

U kunt van uw foto's en video's genieten door gebruik te maken van de functie "Album door Sony" zoals hieronder is afgebeeld.

U kunt gedenkwaardige foto's en video's weergeven. Veeg met uw vinger naar de linkerkant van het scherm om het menu weer te geven.

Menu

Alle:

U kunt alle foto's of video's weergeven op jaar, maand of datum.

Mijn collecties:

U kunt uw collecties bekijken.

[Tip]

- U kunt uw collecties maken met "PlayMemories Home" of de webservice "PlayMemories Online".

Collecties van vrienden:

U kunt de collecties bekijken die zijn gedeeld door uw vrienden en familieleden.

Kaarten:

U kunt foto's en video's op een kaart weergeven.

Favorieten:

U kunt foto's en video's bekijken die als favorieten zijn aangeduid.
De favoriete foto's en video's die u naar "PlayMemories Online" hebt ge├╝pload, kunnen ook vanaf andere apparaten worden bekeken.

Thuisnetwerk:

Als u uw pc op het thuisnetwerk aansluit, kunt u inhoud, zoals foto's en video's, delen met de apparaten op hetzelfde thuisnetwerk.

[Opmerking]

- Als u uw apparaten op het thuisnetwerk wilt aansluiten, moet u elk apparaat instellen.