Inhoud delen tussen apparaten op het thuisnetwerk

Als u uw pc op het thuisnetwerk aansluit, kunt u inhoud, zoals foto's en video's, delen met de apparaten op hetzelfde thuisnetwerk.

[Opmerking]

- Als u uw apparaten op het thuisnetwerk wilt aansluiten, moet u elk apparaat instellen.

Inhoud op andere apparaten bekijken vanaf uw pc

1. Selecteer op het beginscherm [Thuisnetwerk].

2. Selecteer het gewenste apparaat.

3. Selecteer een map en vervolgens inhoud.

Inhoud die op uw pc is opgeslagen afspelen op andere apparaten (Throw)

1. Selecteer een foto of video.

2. Veeg met uw vinger van de boven- of onderkant naar het midden van het scherm om het menu weer te geven.

3. Selecteer [Throw].

4. Volg de instructies op het scherm.

[Tip]

- U kunt op het miniatuurscherm een foto of video selecteren door deze ingedrukt te houden. Het menu wordt aan de onderkant van het scherm weergegeven.

[Opmerking]

- U kunt de functie Throw alleen gebruiken voor inhoud die op uw pc is opgeslagen.

- U kunt de functie Throw niet gebruiken voor inhoud die alleen in "PlayMemories Online" is opgeslagen.