Sisällön jakaminen kotiverkon laitteiden kanssa

Kytkemällä tietokoneesi kotiverkkoon voit jakaa sisältöä kuten valokuvia ja videoita saman kotiverkon kaikkien laitteiden kesken.

[Huom.]

- Asetukset tarvitaan jokaisessa laitteessa, jotta ne voidaan kytkeä kotiverkkoon.

Muilla laitteilla olevan sisällön katseleminen tietokoneella

1. Valitse Koti-valikossa [Kotiverkko].

2. Valitse haluamasi laite.

3. Valitse kansio ja sitten sisältö.

Tietokoneellesi tallennetun sisällön toistaminen muilla laiteilla (Heitä-toiminto)

1. Valitse valokuva tai video.

2. Näytä valikko pyyhkäisemällä sormellasi näytön ylä- tai alalaidasta näytön keskustaan päin.

3. Valitse [Heitä].

4. Noudata näytön ohjeita.

[Vinkki]

- Valitse haluamasi valokuva tai video pienoiskuvanäkymästä pitämällä valokuvista ja videoista kiinni. Valikko näkyy näytön alalaidassa.

[Huom.]

- Voit heittää vain tietokoneellesi tallennettua sisältöä.

- Et voi heittää vain "PlayMemories Online" -ohjelmaan tallennettua sisältöä.