Redigere fotos

"PlayMemories Home" indeholder mange forskellige funktioner til redigering af fotos.

1. Fra Kalender- eller Mappevisning, vælg billedet du vil redigere og vis det på fuld skærm.

2. Klik på "Værktøjer" i det øverste højre hjørne af skærmen, og vælg din ønskede redigeringsfunktion.

3. Følg instruktionerne på skærmen.

4. Når du er færdig med at redigere, gemmer du fotoet.

Rød-øje-reduktion:

Hvis du bruger flash, når du fotograferer personer, kan give en rød refleksion i personernes øjne. Du kan korrigere delen med røde øjne på fotoet.

Beskær billede:

Du kan slette uønskede dele af fotos.

Indsæt dato:

Du kan indsætte et datostempel på fotoerne.

Autokorrektion:

Du kan korrigere lysstyrken og kontrasten automatisk i et foto til det bedst egnede niveau.

Lysstyrke:

Lysstyrken og kontrasten i fotos kan korrigeres, som du foretrækker det.

Farvemætning:

Du kan justere mætningsniveauerne.

Tonkurve:

Du kan justere lysstyrken for hver kanal.

Skarphed:

Du kan fremhæve konturerne på fotoet.

[Tip]

- Du kan ændre dato- og tidsstempel fra menuen [Redigér] ved at vælge [Skift dato for valgte mediefiler] for at vise vinduet [Skift dato for valgte mediefiler]. Ændr dato- og tidsstempel og klik [OK].

[Bemærk]

- Du kan muligvis ikke redigere nogle fotos som f.eks dem, der er taget i multi-serie- eller RAW-tilstand.