Hovedvindue i "PlayMemories Home"

Dele og kontroller i hovedvindue.

A. Omskiftningsområde for visning

Thumbnail/Details/##../../common/img/pmh/PMH_i_CalenderView.png#Kalender:

Klik for at skifte visningstilstand (Miniature/Detaljer/Kalendervisning).

Søg:

Du kan søge fotos eller videoer efter oplysninger som filnavn, kommentar, etikette bedømmelse, mediefiltype eller navnet på det kamera, som du har brugt til at tage fotos eller videoer med.

B. Værktøjsområde

Fra værktøjsområdet er følgende funktioner tilgængelige for fotos og videoer.
- Import fra et kamera, hukommelseskort osv.
- Eksport til et kamera, hukommelseskort osv.
- Redigere fotos og videoer
- Fremkald RAW-billede
- Oprette af en datadisk
- Uploade ved hjælp af en netværkstjeneste
(Det er nødvendigt at være i besiddelse af en konto på netværket.)
- Sende fotos via e-mail
- Åbne fotos og videoer med andre programmer end "PlayMemories Home"
(Indstil forinden applikationen i indstillingsmenuen.)
- Uploade til "PlayMemories Online"

[Tip]

- Når du har tilsluttet Sony digitalt videokamera eller digitalt kamera, vil flere funktioner være tilgængelige i "PlayMemories Home", afhængigt af den tilsluttede enhed.

[Bemærk]

- Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af dit land/region.

C. Mediefilplaceringer

Announce:

Klik for at vise informationen (seneste programopdatering osv.) fra Sony på en liste.

Alle:

Klik for at vise alle mediefiler samtidigt, som er importeret til "PlayMemories Home" og uploaded til "PlayMemories Online".

Foretrukne:

Klik for at vise mediefiler bedømt med .

Kameraer og medier:

Klik for at vise mediefiler, som er gemt på det tilsluttede kamera eller på optagemedier som f.eks. hukommelseskort eller disk.

Mine samlinger:

Klik for at vise mediefiler, som er kategoriserede med temaer som "Rejser", "Familie" og "Hobby".

Venners samlinger:

Klik for at vise den information, som du deler med dine venner og familie.

Harddisk:

Klik for at vise mediefiler fra en mappe på et af pc'ens drev eller et eksternt harddiskdrev.

D. Miniatureikoner

Multivinkelpanoreringsfoto

RAW-data

RAW+JPEG-data

HybridRec

Voice memo

3D-fotos/3D-panoreringsfoto/video optaget i 3D

Mediefiler uploaded til "PlayMemories Online"

Redigerede mediefiler

Video, hvortil Highlight Playback er gemt

Hovedmediefiler i seriooptagelsesgruppe

Mediefil med GPS-lokaliseringsinformation

Mediefil importeret sidste gang

Handlingsvideokamera sporingsinformation

4K videoer

Videoer optaget i høj hastighed

Videoer oprettet med "Opret Multi View"

Sound Photo

Video optaget på samme tid

Markører af Ansigtsgenkendelse

Markører af Smilgenkendelse

Markører af Fremhæv

Markører af Tag stillbillede