Ofte stillede spørgsmål

Q: Film, som er redigeret og eksporteret til kameraet, kan ikke afspilles.

A: Kun film redigeret med "Beskær video" og "Kombiner videoer" kan afspilles på et kamera.


Q: Fotos eller videoer, som er gemt på "PlayMemories Home", kan ikke vises med andre enheder i hjemmenetværket.

A: Vælg [Værktøjer] - [Indstillinger], og konfigurér indstillingerne på skærmen [Hjemmenetværk].


Sp.: Jeg kan ikke uploade fotos eller videoer til PlayMemories Online eller Facebook. (Ikonerne "Upload til PlayMemories", "Føj til Mine samlinger" og "Upload" er ikke tilgængelige.)

Sv.: Opdater PlayMemories Home til den nyeste version. Tidligere versioner understøtter muligvis ikke visse tjenester.


Sp: Hvad kan jeg udføre med funktionen Opret Multi View?

Sv: Du kan anvende de to første funktioner således:
- Flette op til 4 videoer til en enkelt skærm.
- Oprette en video, der kombinerer forskellige data, som f.eks. hastighed og retning mv., ved hjælp af GPS-informationer.
* Denne funktion er kun tilgængelig for videoer optaget med Action Cam med GPS-funktionerne.
- Nedsætte videohastigheden helt eller delvist til redigering.


Q: Ved installation af PlayMemories Home vises en meddelelse om, at "Opdaterer database", og installationen færdiggøres ikke.

A: I PlayMemories Home oprettes en database under installationen for at forbedre integrationsfunktionerne med PlayMemories Online (f.eks. for at undgå dubletbilleder).
Det kan tage lang tid, før processen er fuldført, hvis der er mange billeder gemt på din computer.
Når processen er fuldført, skal den ikke udføres igen. Vent, indtil databasen er helt oprettet.


Q: Den mappe, der indeholder billeder, indeholder filer af typen "-----.modd".

A: Opdater PlayMemories Home til den seneste version, hvorefter filer af typen "-----.modd" ikke længere vil forekomme.
* Når du opdaterer programmet, skal du ikke ændre mappeplaceringer for PlayMemories Home.


Q: Når jeg importerer videoer til pc'eren, bliver de importerede videofiler delt.

A: Nogle videoer deles under optagelsen. Det afhænger af kameraet.
Du kan kombinere disse videoer ved at importere dem til pc'eren ved hjælp af "PlayMemories Home".
Du kan kun kombinere videoer på følgende betingelser
- Når du bruger en Sony AVCHD-kompatibelt videokamera
- Når NTFS- eller exFAT-filsystemet er i brug på din pc'er.

[Bemærkninger]

- Delte videoer kombineres kun, når NTFS- eller exFAT-filsystemet er i brug på din pc'er. Hvis FAT32-filsystemet er i brug på din pc'er, kan delte videoer ikke kombineres. Du kan kontrollere, hvilket filsystem du bruger, under egenskaberne for destinationsdrevet. Kontakt venligst din pc-fabrikant for oplysninger om, hvordan du ændrer filsystem.
(Det anbefales at lave en sikkerhedskopi af dine data før du ændrer filsystem. Eksisterende data kan gå tabt.)

- Når du importerer delte videofiler til en pc'er, som bruger videoredigeringsprogrammer, som er almindeligt tilgængelige i handelen, kan lyden beskadiges. Brug "PlayMemories Home" til at importere filer til pc'en, også selvom du bruger redigeringsprogrammer, som er almindeligt tilgængelige i handelen.

・Når du importerer en video fra "PlayMemories Home", bliver videoen importeret, mens den er i en splittet tilstand, når den overføres via Wi-Fi, så du skal bruge et USB-kabel til at importere.


Q: Kan jeg importere fotos og videoer fra en disk til en pc?

A: Du kan importere fotos og videoer, som er optaget på en disk, som er oprettet med "PlayMemories Home".
Sæt disken i diskdrevet på din pc og klik [Værktøjer] øvers til højre i hovedvinduet og klik så [Importér mediefiler].


Q: Når jeg bruger et kamera, som understøtter Wi-Fi-funktion, kan jeg ikke importere fotos eller videoer med Wi-Fi.

A: Før du importerer videoer eller fotos, skal du tilslutte pc og kamera, som understøtter Wi-Fi-funktionen med en USB-kabel. Vælg kameraet, som understøtter Wi-Fi-funktionen fra [Kameraer og medier], og kør derefter [Wi-Fi importindstillinger].

Hvis du bruger Windows firewall konfigureres portindstillingerne automatisk samtidigt med at indstillingerne køres.

[Bemærkninger]

- Denne funktion er kun tilgængelig med Sony videokamera eller digitalt kamera med Wi-Fi pc-gemmefunktion. Import via Wi-Fi tager længere tid end import via USB-forbindelse.

- Pc og kamera, som understøtter Wi-Fi-funktion, skal være tilsluttet samme netværk.

- Indstillinger for firewall og sikkerhedsprogrammer, som du bruger, skal konfigureres for hvert netværk, som pc'en er tilsluttet.

- Afhængigt af firewallindstillingerne for sikkerhedsprogrammerne, som du bruger, er det muligt, at din enhed ikke bliver genkendt.
Skift indstillinger så kommunikationerne kan ske over UDP port 1900 og TCP port 2869.
Du kan finde flere oplysninger på webstedet eller i sikkerhedsprogrammets manual.

Visning af videoer og fotos

Q: Fotos og videoer, som er gemt på pc'en kan ikke vises i "PlayMemories Home".

A: Hvis du ønsker at bruge "PlayMemories Home" til at vise fotos og videoer uden at bruge "PlayMemories Home", skal du bruge "PlayMemories Home" til at specificere den mappe, hvor fotos og videoer er gemt.
Når til tilslutter et Sony videokamera eller digitalt kamera til pc med USB-kabel, kan der tilføjes administrations- og afspilningsfunktioner. Hvis du bruger Sony kamera, prøv at tilslutte dem USB-kabel.


Q: Kan jeg tilføje datostempler til fotos?

A: I Windows-versionen kan du udskrive fotos med datooplysning ved at indstille valget på udskrivningsskærmen. (Denne funktion er ikke tilgængelig i Mac-versionen)
Du tilføjer oplysninger til et foto ved at vælge dit ønskede foto på hovedskærmen, og derefter [Værktøjer] - [Rediger/konvertér fotos] - [Justér fotos] - [Tilføj dato]. Du kan ikke slette datooplysningen. Du kan heller ikke redigere flere fotos på samme tid.


Q: Kan jeg samle videoer med "PlayMemories Home"?

A: Du kan kombinere flere videoer i AVDHC-format, flere videoer i XAVC S-format, flere videoer i MPEG-2-format eller flere videoer i MP4-formatet med "PlayMemories Home". Du kan ikke kombinere videoer alt efter video format eller filsamlinger.
Vælg dine ønskede videoer på hovedskærmen og derefter [Værktøjer] - [Redigér mediefiler] - [Rediger/konvertér videoer].

Manipulering af videoer og fotos

Q: Kan jeg kopiere (sikkerhedskopi) fotos og videoer, som er importeret til pc ved hjælp af "PlayMemories Home" til et eksterns harddiskdrev?

A: På "PlayMemories Home", træk og slip mappen, som du vil sikkerhedskopiere, til den specificerede mappe på pc'eren.