* Album fra Sony bliver udfaset.

"Album fra Sony" Grundlæggende funktioner

Velkommen til "Album fra Sony"!

Du kan se dine billeder og videoer ved hjælp af funktionerne i "Album fra Sony" som vist i det følgende.

Du kan få vist uforglemmelige billeder og videoer. Stryg fingeren mod venstre side af skærmen for at få vist menuen.

Menu

Alle:

Du kan få vist alle billeder eller videoer efter år, måned eller dato.

Mine samlinger:

Du kan få vist dine samlinger.

[Tip]

- Du kan oprette dine samlinger med "PlayMemories Home" eller webtjenesten "PlayMemories Online".

Venners samlinger:

Du kan få vist de samlinger, som er delt af venner og familie.

Kort:

Du kan få vist billeder og videoer på et kort.

Foretrukne:

Du kan få vist billeder og videoer markeret som foretrukne.
Dine foretrukne billeder og videoer, der er overført til "PlayMemories Online", kan også ses fra andre enheder.

Hjemmenetværk:

Hvis du slutter din pc til hjemmenetværket, kan du dele indhold som f.eks. billeder og videoer med andre enheder på det samme hjemmenetværk.

[Bemærk]

- Hvis du vil slutte dine enheder til hjemmenetværket, skal du indstille hver enkelt enhed.