Deling af indhold med enheder på hjemmenetværket

Hvis du slutter din pc til hjemmenetværket, kan du dele indhold som f.eks. billeder og videoer med andre enheder på det samme hjemmenetværk.

[Bemærk]

- Hvis du vil slutte dine enheder til hjemmenetværket, skal du indstille hver enkelt enhed.

Visning af indhold på andre enheder fra din pc

1. Vælg [Hjemmenetværk] på startskærmen.

2. Vælg den ønskede enhed.

3. Vælg en mappe og derefter indhold.

Afspilning af indhold, der er gemt på din pc, fra andre enheder (Overføre)

1. Vælg et billede eller en video.

2. Stryg dine fingre fra toppen eller bunden af skærmen til midten af skærmen for at få vist menuen.

3. Vælg [Overføre].

4. Følg instruktionerne på skærmen.

[Tip]

- Hvis du vil markere et billede eller en video på miniatureskærmen, skal du holde billederne og videoerne nede. Menuen vises nederst på skærmen.

[Bemærk]

- Du kan kun overføre indhold, der er gemt på din pc.

- Du kan ikke overføre indhold, der kun er gemt på "PlayMemories Online".