Visning af billeder eller videoer

Du kan få vist billeder og videoer.

Visning af billeder eller videoer efter valg af dato

1. Vælg [Alle] på startskærmen.

2. Vælg et billede eller en video.

[Tip]

- Hvis du vil have vist det forrige eller næste billede eller video, skal du stryge fingeren fra side til side på skærmen.

- Hvis du vil have vist billeder eller videoer efter måned, skal du føre fingrene sammen (anbring to fingre på skærmen, og før dem sammen).

Visning af videoer og billeder som et diasshow

1. Vælg billeder eller videoer.

2. Stryg dine fingre fra toppen eller bunden af skærmen til midten af skærmen for at få vist menuen.

3. Vælg [Diasshow].

Sådan stoppes et diasshow

1. Stryg dine fingre fra toppen eller bunden af skærmen til midten af skærmen for at få vist menuen.

2. Vælg [Stop].

[Tip]

- Hvis du vil markere et billede eller en video på miniatureskærmen, skal du holde billederne og videoerne nede. Menuen vises nederst på skærmen.