Visning af fotos og videoer

Tryk på dit yndlingsfoto eller -video på hovedskærmen for at forstørre det til fuld skærm.

[Tip]

- Stryg henover skærmen for at få vist det forrige eller næste foto, når du får vist et foto i fuldskærmsvisning.

- Tryk på - [Diasshow] for at afspille et diasshow. Tryk på skærmen for at stoppe diasshowet.