Funktionen Album i PlayMemories Online vil ikke længere være tilgængelig efter d. 31. marts 2017.
Se her for detaljer.


"Album" Grundlæggende funktioner (Xperia™)

Velkommen til "Album"!

Forklarer, hvordan du bruger funktionen for at kunne nyde PlayMemories Online i "Album".

Øverste skærm

:

Opret og rediger billeder. Elementerne skifter efter den aktuelt viste skærm.

[Tip]

Hvis du vælger [Indstillinger] og aktiverer Synk alle], uploades dine fotos automatisk til "PlayMemories Online" efter optagelse. På denne måde kan du få vist fotoene på andre enheder.

Sådan arbejder du med menuskærmen:
Tryk på albumikonet, eller stryg skærmens venstre ende for at vise menuen.

[Tip]

Hvis du endnu ikke er logget på "PlayMemories Online", kan du logge på ved at trykke på [PlayMemories Online] fra menuen.

- Du kan slette billeder lagret på din smartphone men beholde dem på PlayMemories Online, hvis du logger ud fra PlayMemories Online, sletter de tilsvarende billeder på din smartphone og så logger ind i PlayMemories Online igen. Du kan logge ind eller ud fra PlayMemories Online gennem "Indstillinger" på menuskærmen.

PlayMemories Online:

Tryk her for at nyde fotos i PlayMemories Online.
Bibliotek: Viser fotos uploadet til PlayMemories Online.

Samling

Fra listen kan du se de samlinger, der blev oprettet med dine favoritfotos. Dine Venners samlinger, der blev delt, bliver også vist her.