Overførsel af fotos og videoer

Overfør dine fotos og videoer til "PlayMemories Online", så de kan vises på forskellige enheder.

[Tip]

- Du kan overføre dine fotos automatisk eller manuelt. Hvis du vælger at overføre dine fotos automatisk, konverteres dine fotos til normal størrelse (1.920 pixels på langs) og gemmes på "PlayMemories Online" med ubegrænset lagerkapacitet.

- Hvis du ønsker at overføre et foto i dets originale størrelse, skal du overføre det manuelt.

- Videoer kan kun overføres manuelt.

- Hvis du slår funktionen [Synkroniser alle] til under standardindstillingerne, synkroniseres dine fotos på din smartphone med dine fotos på "PlayMemories Online" via et Wi-Fi-netværk.
Vælg [Indstillinger] - [Wi-Fi eller mobilnetværk] for at ændre denne indstilling.

- Alle synkron indstillinger kan laves for hver enkelt enhed.

- PlayMemories Online understøtter ikke billeder i formatet HEIF. Kunder, der bruger iPhone 7 og nyere enheder med iOS 11 (eller nyere), kan bruge PlayMemories Online ved at vælge "Mest kompatible" under indstillingen "Kamera". Dette gemmer billeder i formatet JPEG.

Automatisk overførsel af fotos

1. Klik på [Indstillinger] - [Konto].

2. Klik på [Synkroniser alle] for at slå automatisk overførsel til.

Manuel overførsel af fotos og videoer

1. Klik på [+].

2. Klik på en gruppe af mediefiler, der inkluderer det foto eller den video, som du ønsker at overføre.

3. Vælg det foto eller den video, som du ønsker at overføre, og klik derefter på [Gennemført] i øverste højre hjørne af skærmen.

[Tip]

- Klik på statusindikatoren efterfulgt af det foto, der overføres, og klik derefter på [Stop overførsel] for at stoppe manuel overførsel.

- Automatisk overførsel kan ikke stoppes.