Uploade fotos og videoer

Upload dine fotos og videoer til "PlayMemories Online", så de kan vises på forskellige enheder.

[Tip]

・Du kan uploade fotos automatisk eller manuelt. Hvis du uploader fotos automatisk, konverteres de til normal størrelse(lange side inden for 1,920 pixel) og gemmes i "PlayMemories Online" med ubegrænset lagringskapacitet.

・Hvis billeder uploades manuelt, kan størrelsen på de uploadede billeder ændres til original størrelse eller standardstørrelse i indstillinger.

・Videoer kan kun uploades manuelt.

・Når du aktiverer [Synk alle] under standardindstillingerne, vil fotos på din smartphone blive synkroniseret med dine fotos på "PlayMemories Online" vha. et Wi-Fi-netværk. Hvis du vi synkronisere fotos vha. dit mobile netværk, skal du vælge [Indstillinger] - [Synkroniser alt] og derefter indstille [Hvornår der skal uploades] til [Wi-Fi eller mobilnetværk].

・Alle synkron indstillinger kan laves for hver enkelt enhed.

Manuel upload af fotos

1. Tryk på - [Indstillinger] - [Synkroniser alt].

2. Aktivér [Synk alle].

Manuel upload af fotos og videoer

1. Tryk på [+].

2. Vælg det foto eller den video, der skal uploades.

3. Tryk på [Upload].

[Tip]

- Hvis du vil stoppe manuel upload, skal du trykke på statuslinjen, trykke på det foto, der er ved at blive uploadet, og derefter vælge [Stop upload].

- For at stoppe funktionen med automatisk upload skal du trykke på - "Indstillinger" - "Synkroniser alt" og deaktivere "Synkroniser alt".